rosenknoppenrosenknoppenrosenknoppen

Trivselregler

  • Av hänsyn till varandra talar vi med varandra, inte om varandra.
  • Av hänsyn till varandra visar vi respekt för varandras tankar och känslor.
  • Av hänsyn till varandra lyssnar vi uppmärksamt på den som har ordet och undviker att avbryta varandra om det inte är så att något tar orimligt mycket tid i anspråk.
  • Av hänsyn till varandra delar vi tiden så att alla får möjlighet att komma till tals.
  • Av hänsyn till varandra talar vi inte om hur andra ska tänka, handla och göra, utan i stället om hur vi själva tänker, handlar och gör. Vi ger inte heller varandra oombedda råd.
  • Av hänsyn till varandra är vi beredda på att det kan uppstå irritationsmoment eller konflikter och att vi då hjälps åt att lösa dem tillsammans.
  • Av hänsyn till varandra intar vi en hållning av ödmjukhet inför varandras problem, hur de än ter sig.
  • Av hänsyn till varandra stannar allt som sägs på Rosenknoppen mellan de närvarande.
  • Av hänsyn till varandra hjälper vi alltid varandra med det vi kan hjälpa till med.